Terug naar de portal

Veiligheidshuis Midden-Limburg

Welkom bij het Veiligheidshuis Midden-Limburg

Het Veiligheidshuis heeft als doel criminaliteit en overlast in Midden-Limburg (gemeente Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) te verminderen of te voorkomen. Met veel ambitie zet het Veiligheidshuis zich daarvoor in.

Veiligheidsbeleving

Het grootste deel van de veel voorkomende criminaliteit en overlast wordt veroorzaakt door personen die problemen hebben op meerdere leefgebieden en die regelmatig met justitie in aanraking komen. Dit betreft zowel meerderjarigen als minderjarigen, daders huiselijk geweld en notoire overlastveroorzakers. Ook personen die uit detentie komen krijgen via het Veiligheidshuis ondersteuning bij een nieuwe start in de samenleving. Minder recidive zorgt voor minder criminaliteit en minder overlast en een hogere mate van veiligheidsbeleving. Dát wil het Veiligheidshuis bereiken!

Partners onder één dak

Hoe wil het Veiligheidshuis dit bereiken? Door te werken aan een persoonsgerichte levensloopbenadering van de geprioriteerde personen en door sleutelfunctionarissen onder één dak (ook fysiek) bijeen te brengen. Deze manier van samenwerken moet leiden tot het effectiever terugdringen van de veel voorkomende criminaliteit en door burgers ervaren overlast. De meerwaarde van het samenwerkingsverband zit vooral in de aansluiting van de preventieve én repressieve aanpak en de aansluiting met het nazorgtraject. Het Veiligheidshuis gaat ervoor! Partners in zorg en veiligheid onder één dak.

Wat is een Veiligheidshuis